Знайти найбільше і найменше значення функції y = 2sinx + cos2x на проміжку X належить

  • відповідь:

    y = 22 х = 32

    ________________-