Знайдіть значення виразу 2y у 2степені + y + 3 при y = - 1
4

  • при y = -1
    2 * 1 + 1 + 3 = 6
    при y = 4
    2 * 16 + 4 + 3 = 39