Залік не отримаю якщо не здам вирішите С2H4 -> C2H6 -> C2H5Cl -> C2H5OH C02 ТАМ ВНИЗ стрілочки ВІД С2Н4 ДО

  • 1. C2H4 + H2 ---> C2H6
    2.C2H6 + Cl2 ---> C2H5CL + HCl

    3.C2H5CL + H2O ---> C2H5OH + HCl