за формулою S = V * t знайти S, якщо V = 12 км / с, t = 45 c знайти t, якщо S = +1327 км, V = 98 км / год

  • S = V * t

    S = 12 * 45 = 540 км

    t = s / v

    t = 13,54 год

    Відповідь: S = 12 * 45 = 540 км, t = 13,54 год