З точки до площини проведено перпендикуляр довжиною 5 см і похила довжиною х см, кут між похилою і її проекцією на площину 30 градусів, чому дорівнює

  • катет лежить проти кута = 30градусов дорівнює половині гіпотенузи. Тобто гіпотенуза дорівнює 10!