Визначте, яку роботу виконує сила F = 500 Н при переміщенні тіла на відстань 1,5 км, якщо кут між векторами сили і переміщення дорівнює 45

  • A = FScosa

    A = 500 * 1.5 *sqrt {2}/ 2 = 375sqrt {2}* 10 ^ 3