Вирішити задачу: Матері k років, а дочці c років На скільки років донька молодше матері У скільки разів мати старше

  • k-c = на скільки доч молодше матері.

    k: c = у скільки разів мати старше дочки.