Вирішіть нерівність
Х2 + 3х-4 більше нуля
Х2 + х - 5 більше або дорівнює нулю