Вантаж масою 50кг вільно падає зі стану спокою протягом 2с Яку роботу виконує при цьому сила тяжіння
Поясніть фізичний

  • A=mgh=mgвквадр.tвквадр./2