У трикутнику ABC: сторона BC = 4, BA = 2, AC = 2 кореня з 3, знайти кут B

  • Можна по теоремі косинусів якщо знаєш.