Тіло масою 100г падає з висоти 200м зі швидкістю 36км / год Знайти імпульс тіла, його потенційну енергію на цій висоті Мені потрібні формула і рішення

  • Eп-mgh де m-маса g-сила тяжіння (10м / с) h-висота
    Eп-200
    p = mv m-маса v-швидкість
    p = 3600