Тіло масою 1 кг силою 20 Н піднімається на висоту 5 метрів чому дорівнює робота цієї сили

  • Робота підйому тіла маси m в однорідному полі сили тяжіння на висоту h завжди більше потенційної енергії П = mgh. Не можна підняти тіло масою mсілой тяги Fт, що дорівнює силі тяжіння P = mg. В цьому випадку тіло буде знаходитися в умовах статичної рівноваги, або в стані левітації (квазіневесомості).
    Щоб піднімати тіло вгору, необхідно прикласти силу тяги Fт = F л + дельта F, де F л = mg назвемо силою левітації.
    І не вдаючись глибше в подробиці ось вам формула для обчислення роботи:
    A = (mgh) ^ 2 / дельта Fh + 2mgh + дельта Fh (дельта F = Fт - F л = 30 - 10 = 20 H ... ось звідки отримали 10 (mg = 10)
    Обчислюючи за формулою отримаємо A = 225 (Дж)