СРОЧНО
Нові моделі економічного зростання: роль людського капіталу Модель П

  • модель Солоу

    модель Г.Менкью

    Модель Д. Уейл

    модель Лукаса