Скільки штук цегли розміром 250 на 120 на 60 мм занурили на автопричіп, якщо маса його збільшилася на 3

  • Рішення:

    N = mm1; m1 = V1 *

    m1 = 0.0018 м ^ 3 * 1600кгм ^ 3 = 2,88

    N = 3000 кг 2,88кг = 1 041

    відповідь: занурили +1041 шт.