Скільки грамів оксиду сірки (IV) утворюється при згорянні 8 г сірки в 32 г кисню

 • S + O2 -> SO2

  n (S) = 8г / 32 г.моль = 0.25 моль

  n (O2) = 32г / 2 * 16г.моль = 1 моль

  Т.к О2 1 моль, то S в нестачі, подальші розрахунки ведемо по недоліків

  т.к в рівнянні всі продукти коштують 1 до 1 то, SO2 прореагував 0.25 моль

  m (SO2) = 0,25 * 8 + 16 * 2 = 10 грам

  _________________________________________________________________

  слабо впевнена в правльно вирішенні, вибачай.
  добре б мати відповідь!