Розставте коефіцієнти в схемах реакцій методом електронного балансу Вкажіть окислювач і відновник а) CH4 + O2 → CO2 + H2O б) H2S + O2 → SO2 +

  • дивись влооооооженіе!)
    б)2H2S+3O2 =2SO2+2H2O

    ОВР: Відновлення:O+2e=O2окислення:S26e=S4+623213O+S2 =3O2+S4+