розкладіть на множники:
y ^ 2 - 6y + 9

  • д = б ^ 2-4ас; 36-4 * 9 = 0

    у = -б- (квадратний корінь дискримінанту) 2 = 3

    (У-у1) (у-3)