Прямолінійний провідник рухається зі швидкістю 25м / c в поле з індукцією 0,038 Тл перпендикулярно силовим лініям Чому дорівнює довжина провідника, якщо на його

  • дано: V = 25м / с, sin90 = 1

    B = 0,038Тл

    = 0,028В ЕРС індукції в рухомих провідниках = ВlVsina висловимо шукану величину l = / BV , l = 0,028 / 0,038 * 25 = 0,03м l-?