представники голозоев

  • Гетеротрофи - організми, які використовують як джерело вуглецю органічні сполуки (тварини, гриби і більшість бактерій).

    За способом отримання їжі гетеротрофи діляться на фаготрофи (голозоев) і осмотрофов. Фаготрофи (голозоі) заковтують тверді шматки їжі (тварини), осмотрофи поглинають органічні речовини з розчинів безпосередньо через клітинні стінки (гриби, більшість бактерій).