остаток от деления числа "а" на 3 равен 1,а от деления на 7 равен 5 чему равен остаток от деления числа "а" на

  • если от числа а равен 3, а от деления на 7 равен 5 то от деления числа а на 21 равен 6