один з коренів рівняння х ^ + рх-39 = 0 дорівнює 13 Знайти інший корінь і р

  • x1 = 13 підставимо його в рівняння щоб знайти p, виходить 13 ^ 2 + 13p-39 = 0, нехитрими обчисленнями p буде = - 10 (зі знаком мінус) тепер разом зі значеіем p складаємо нормальне квадратне рівняння, x ^ 2-10x- 39 = 0, знаходимо дискримінант = (- 10) ^ 2-4 * 1 * (- 39) = 256 і знаходимо корені x1 = 10 + 16/2 = 13 це і є перший корінь, x2 = 10-16 / 2 = -3

    Ось і вся відповідь: p = - 10, x2 = -3