Назвіть відомі вам умови ґрунтоутворення

  • Фактори грунтоутворення.2.1Клімат.2.2Рельєф, геоморфологічні особливості.2.3Рослинність.2.4Почвообразующие породи.2.5Гідрологічні особливості.3.Ґрунтовий покрив.3.1Ґрунтова карта.3.2Морфологічна характеристика ґрунтового покриву.

    Може це подойдт)