Назвіть основні прояви масової культури

  • масова культура це частина загальної культури, відокремлена від елітарної лише великою кількістю споживачів та соціальної затребуваністю.

    У цьому сенсі масової культури в ХIХ ст. і раніше не було газети, журнали, цирк, балаган, фольклор, вже вимираючий, ось все, чим розташовували місто і село.

    Для масової культури характерний антімодернізм і антіавангардізм . Якщо модернізм і авангард прагнуть до ускладненої техніці письма, то масова культура оперує гранично простий, відпрацьованої попередньої культурою технікою.