напишіть рівняння хімічної реакції отримання етилену з хлоретану і вкажіть умови їх

  • C2H5Cl + KOh (спиртової) = CH2 = CH2 + KCl + H2O

    CH2 = CH2 + H2O = CH3-CH2-OH