На тіло масою 200 г діє постійна сила, що повідомляє йому протягом 5 с швидкість 1 м / с Визначте силу, що діє на тіло

  • F = ma, a = (v-v0) / t

    a = 1/5 м / с2 = 0,2 м / с2

    F = 0,2 * 0,2 = 0,04 Н

    Відповідь: 0,04 Н