На столі стоїть телевізор масою 5 кг Визначте силу тяжіння телевізора

  • тому тіло покоїться =>

    N = mg

    Fт = 5 * 10 = 50 (H)