мати в 2 рази старше дочки, а батько на 5 років старше матері всім разом 120 років скільки років

  • нехай х-вік дочки, значить вік матері 2х, а батька 2х + 5, з цього знаходимо вік дочки:

    5х + 5 = 120

    х = 23

    Отже вік батька = 23 * 2 + 5 = 51.

    Відповідь: 51 років