Які ознаки еукаріотичної клітини є для рослин і тварин загальними, а які

 • obshie priznaki rastitelnoi i zhivotnoi kletki:

  1.edinstvo strukturnyh sistem - citoplazmy i yadra

  2.shodstvo processa obmena vewwestv i energii

  3.edinstvo principa nasledstvennogo koda

  4.edinstvo himicheskogo sostava

  5.shodstvo processa deleniya kletok