футболіст, б'ючи м'яч масою 700г, повідомляє йому швидкість 15 м / с вважаючи тривалість удару рівною 0,02 с, визначте силу

  • 1 p = F * t

    2p = mv

    F = mv / t = 525н

    3. по 2 закону Ньютона R = ma /

    F-fсопрот = ma