боку прямокутника 5 і 12 см чому дорівнює діагональ

  • Нехай сторона a = 5 і сторона b = 12, отже c-діагональ і гіпотенуза, отриманого трикутника.

    По теоремі Піфагора з ^ 2 = a ^ 2 + b ^ 2 = 5 ^ 2 + 12 ^ 2 = 169

    Тоді з = 13.

    Відповідь: 13 см.