1 Наведіть приклади абревіатур, поясніть, яким способом вони утворені
2 Визначте, від однієї або від різних основ

  • музикант- музикальність, мудрість - мудрувати, смазчік- змазування

    - освіту іменників з прілагат. і дієслово.

    а інші слова все існує.